• Novo
FS200167 Sredstvo za dezinfekciju prostora Hipostos koncetrat 1:20 - 5 lit

Sredstvo za dezinfekciju prostora Hipostos koncetrat 1:20 - 5 lit

FS200167
19,90 BAM
s PDV-om
OPIS
  • Efikasno, brzo i sigurno sredstvo
  • Široka upotreba
  • Koristi se kao dezinficijens

Hipostos C20 je tečno, brzo-djelujuće sredstvo za površine na bazi aktivnog hlora. Zbog velikog udjela aktivnih supstanci veoma je ekonomičan i ima široku upotrebu za razlicite vrste dezinfekcija. Pored toga što se koristi kao dezinficijens, takođe se može dodati baznim sredstvima za čišćenje da bi se intenzivirao efekat čišćenja uz eliminisanje mikroba. Koristi se za dezinfekciju površina, podova, zidova, instalacija, cijevi, alata u prehrambenoj industriji i u industrijskim i javnim prostorima gdje se zahtijeva dezinfekcija prostorija i opreme.

Primjena:

Pojačana dezinfekcija površina, objekata (1 g/l aktivnog hlora u pripremljenoj otopini):

Koncentracija: 5,0% (5 litara Hipostos C20 na 100 litara vode)

Temperatura: 10-60 °C

Vrijeme izloženosti: 5-30 minuta

Pojačana dezinfekcija tekstila (odjeće, posteljine) (0,5 g/l aktivnog hlora u pripremljenoj otopini):

Koncentracija: 2,5% (2,5 litara Hipostos C20 na 100 litara vode)

Temperatura: 10-60 °C

Vrijeme izloženosti: 20-30 minuta

Tretiranje kontaminacije:

Koncentracija: 25-100% (>25 litara Hipostos C20 na 100 litara vode)

Temperatura: 10-60 °C

Vrijeme izloženosti: 15 minuta

Za površinsku dezinfekciju u svim oblastima prerade hrane (0,1 g/l aktivnog hlora u pripremljenoj otopini):

Koncentracija: 0,3-0,6% (0,3-0,6 litara Hipostos C20 na 100 litara vode)

Temperatura: 20-60 °C

Vrijeme izloženosti: min. 10 minuta

Izbjeljivanje:

Koncentracija: 5-10% (5-10 litara Hipostos C20 na 100 litara vode)

Temperatura: 20-60 °C

Vrijeme izloženosti: prema potrebi do željenog efekta izbjeljivanja

Napomena: Nakon dezinfekcije ili izbjeljivanja, površine temeljno isprati vodom

Utjecaj na površine:

Hipostos C20 je u navedenim koncentracijama pogodan za dezinfekciju metala, plastičnih i keramičkih površina. Za lakirane i eloksirane površine prethodno ispitati postojanost na proizvod.

Tehnički podaci:

Gustina: 1,07 g/cm3 pH: >13

pH (1%): 10-11,5

Sastav: Aktivni sastojak za dezinfekciju (aktivni hlor 20 g/l), stabilizatori, bilderi, miris

NAZNAKE: Koristite biocide oprezno! Prije upotrebe proizvoda uvijek pročitati informacije na etiketi. Proizvod podliježe označavanju na etiketi. Obratiti pažnju na savjete na etiketi i u bezbjednosnom listu.

Napomena: Isključivo za industrijsku i stručnu upotrebu. Navedeni podaci mogu služiti samo kao smjernica i zasnovani su na trenutnom znanju i iskustvu. Oni ni na koji način ne oslobađaju korisnika da sprovede sopstvenu provjeru i testove pogodnosti proizvoda u namjenjene svrhe. Prezentovani podaci ne predstavljaju garanciju svojstava i stabilnosti proizvoda koje treba da ponude. Ukoliko postoji razlog, podaci su podložni tehničkim modifikacijama. Uz navedene podatke treba poštovati važeću verziju bezbjednosnog lista EU.

Detalji proizvoda

Možda će Vam se i ovo svidjeti

Proizvod dodan na listu želja